Ψυκτική δεξαμενή 2.550 λίτρων γάλακτος, Mueller, ψυκτικό μηχάνημα με οικολογικό freon και σύστημα αυτοκαθαρισμού και αυτοαπολύμανσης. Ελαφρώς μεταχειρισμένη, λειτουργία αρίστη.

kostasb30Μεταχειρισμένα Τυροκομικά Μηχανήματα
Ψυκτική δεξαμενή 2.550 λίτρων γάλακτος,...