Παστεριωτής συνεχούς ροής γάλακτος 5.000 λίτρων την ώρα, πλήρης με καταγραφικά συστήματα ελέγχου θερμοκρασίας. Κατάσταση λειτουργίας, αρίστη.

kostasb30Μεταχειρισμένα Τυροκομικά Μηχανήματα
Παστεριωτής συνεχούς ροής γάλακτος 5.000 λίτρων την ώρα, πλήρης με καταγραφικά συστήματα ελέγχου θερμοκρασίας. Κατάσταση λειτουργίας, αρίστη.