Μεταχειρισμένος αυτοκαθαριζόμενος φίλτρο και κορυφολόγος 5.000 λίτρων την ώρα ως φίλτρο 3.800 λίτρα την ώρα ως κορυφολόγος. Σε άριστη κατάσταση λειτουργίας.

kostasb30Μεταχειρισμένα Τυροκομικά Μηχανήματα
Μεταχειρισμένος αυτοκαθαριζόμενος φίλτρο και κορυφολόγος 5.000 λίτρων την ώρα ως φίλτρο 3.800 λίτρα την ώρα ως κορυφολόγος. Σε άριστη κατάσταση λειτουργίας.